Štítek s adresou

Níže vidíte vysvětlení údajů na štítku s adresou (info pro předplatitele):

  • počet výtisků, které odebíráte
  • do kterého čísla máte předplaceno
  • číslo vašeho předplatného – variabilní symbol pro platby

Pokud by kterýkoliv údaj nebyl správně, ozvěte se, děkuji a zdravím, Alena Matěchová