Obtížnosti našich sudoku

JAKOU OBTÍŽNOST mám pro sebe zvolit?

Zde si můžete na příkladech vyzkoušet jaký stupeň obtížnosti je pro vás k řešení nejvhodnější.

V měsíčníku Sudoku-k střední obtížnost najdete stupeň 1-6, v Sudoku-k pro pokročilé stupeň 4-12.

O1            O2

O3            O4

O5            O6

O7            O8

O9            O10

O11            O12

Logické řešení k hlavolamům je až do úrovně 9 úplné. U úrovně 10 až 12 logické řešení doplňujeme nápovědou.