SUDOKU-K

 Měsíčník Sudoku-k vychází každou třetí středu v měsíci, ve dvou variantách:
  • Sudoku-k pro pokročilé
  • Sudoku-k střední obtížnost

Sudoku-k pro pokročilé se zabývá především logickým řešením číselných hlavolamů Sudoku.

Pro určení obtížnosti používáme stupnici 1 – 12.

Nejdříve se podívejte do rubriky „Obtížnost“ a zjistěte jaký stupeň vám vyhovuje.

Hlavolamy s obtížností do stupně 9 jsou řešitelné bez pomůcek (gumování, poznámky na okraji a podobně), pro řešení hlavolamů s obtížností 10, 11, a 12 je třeba zkoušet různé cesty, bez jistoty, že je řešení správné.

Pokud se vám zdá, že řešení nemá logické vysvětlení, zúčastněte se diskuze s ostatními luštiteli.


NOVINKA – možnost registrace a zasílání řešení soutěžních sudoku elektronicky – tj. emailem na adresu: reseni@sudoku-k.eu

Pokud chcete využít tuto možnost, přečtěte si před registrací Pokyny k registraci – viz Menu vpravo na stránce.