Sudoku-k

jediné sudoku na trhu s nápovědami logického řešení


    Měsíčník Sudoku-k vychází každou třetí středu v měsíci, ve dvou variantách: obtížností 4 - 11

  • Sudoku pro pokročilé - s obtížností 4 - 11
  • Sudoku-k střední obtížnost - s obtížností 1 - 6

Sudoku-k pro pokročilé se zabývá především logickým řešením číselných hlavolamů Sudoku.


Pro určení obtížnosti používáme stupnici 1 - 12.

Nejdříve se podívejte do rubriky obtížnosti a zjistěte jaký stupeň vám vyhovuje.

Hlavolamy s obtížností do stupně 9 jsou řešitelné bez pomůcek (gumování, poznámky na okraji a podobně), pro řešení hlavolamů s obtížností 10, 11, a 12 je třeba zkoušet různé cesty, bez jistoty, že je řešení správné.

Pokud se vám zdá, že řešení nemá logické vysvětlení, zúčastněte se diskuze s ostatními luštiteli.

Sudoku-k pro pokročilé

Každé VYDÁNÍ obsahuje:

  • číselné hlavolamy sudoku
  • obtížnost 4 - 11
  • řešení logickým postupem (nápovědy logického postupu)

Sudoku je číselný hlavolam, ve kterém jde o doplnění čísel 1-9 do všech řádků, sloupců a velkých čtverců. Při zachování symetrie lze úlohu rozšířit ještě o úhlopříčky a středy velkých čtverců. Se všemi těmito možnostmi se v našich úlohách setkáte. O jaký typ sudoku jde, poznáte podle zvýrazněných polí v úhlopříčkách nebo středech. 

Vycházíme z tradičního japonského sudoku, a každé zadání má pouze jediné řešení. Hlavolamy mají obtížnost 1-12, přičemž námi preferované s hodnotou do 9, lze řešit logickou cestou bez pomůcek (tužka a guma nebo poznámky na okraji). U obtížností 10 - 12 logické řešení nemáme, ale použitím tučné nápovědy snížíte obtížnost úlohy na stupeň 3.

Na spodním okraji stránky uvádíme pro každý hlavolam (kromě soutěžních) jednu z možných logických cest řešení. V logickém postupu jsou za číslem úlohy a za pomlčkou uvedena trojčíslí, v nichž první číslo určuje ŘÁDEK, druhé SLOUPEC a třetí ČÍSLO k doplnění.
Pokud se vám zdá, že některé z čísel nemá logické vysvětlení, můžete to konzultovat v diskusi. 

Sudoku-k střední obtížnost

Každé VYDÁNÍ obsahuje:
  • číselné hlavolamy sudoku
  • obtížnost 1 - 6
  • řešení logickým postupem (nápovědy logického postupu)

Sudoku je číselný hlavolam, ve kterém jde o doplnění čísel 1-9 do všech řádků, sloupců a velkých čtverců. Při zachování symetrie lze úlohu rozšířit ještě o úhlopříčky a středy velkých čtverců. Se všemi těmito možnostmi se v našich úlohách setkáte. 

O jaký typ sudoku jde, poznáte podle zvýrazněných polí v úhlopříčkách nebo středech. Vycházíme z tradičního japonského sudoku a každé zadání má pouze jediné řešení. Ke všem hlavolamům od obtížnosti 2 uvádíme na spodním okraji stránky logický postup řešení.

Využijte ho v případě, že si nevíte rady. Doplňte vždy pouze první číslo, které ještě nemáte vyřešeno. Pomocí uvedeného logického postupu se vám také může podařit nalézt případnou chybu, kterou jste při řešení udělali. 

V logickém postupu jsou za číslem úlohy a za pomlčkou uvedena trojčíslí, v nichž první číslo určuje ŘÁDEK, druhé SLOUPEC a třetí ČÍSLO k doplnění. Nápovědu neuvádíme pro jednoduché úlohy obtížnosti 1 a vynecháváme i jednoduchá zakončení.