Obtížnosti našich sudoku

JAKOU OBTÍŽNOST mám pro sebe zvolit?

Zde si můžete na příkladech vyzkoušet jaký stupeň obtížnosti je pro vás k řešení nejvhodnější.

V měsíčníku Sudoku-k střední obtížnost najdete stupeň 1 - 6, v Sudoku-k pro pokročilé stupeň 4 - 12.